• Rakib

Latest listings

 • Pona
  Pona
  Fish wholesale - Rajshahi City (Rajshahi) - November 5, 2020 1200.00 TK

  Pona fish 10 kg.Sol pona.khub kom dame paua jacce .agrohira jogajog koro.

 • Singi fish
  Singi fish
  Fish wholesale - Narshingdi (Dhaka) - November 5, 2020 5000.00 TK

  Singi fish 60 kg.nodir akdom desi.Jara kinte agrohi jugajog korun.

 • Bam Fish
  Bam Fish
  Fish wholesale - Patuakhali (Barisal) - November 5, 2020 3000.00 TK

  1mon Bam fish.Potuakhalir biler akdom tatka fresh.jara kinben tara contract koren plz.

 • Koi fish
  Koi fish
  Fish wholesale - Narayanganj (Dhaka) - November 5, 2020 4000.00 TK

  50 kj koi fish akdom tatka.pukurer jara kinte agrohi nicher number a jogajog korun.

 • Fish
  Fish
  Fish wholesale - Dhaka City (Dhaka) - November 5, 2020 2000.00 TK

  1 mon soto size mishali fish .jara kinte agrohi nicher number a call korun plz.

 • Shol Fish
  Shol Fish
  Fish wholesale - Faridpur (Dhaka) - November 5, 2020 5000.00 TK

  Shol Fish. 1 mon.Akdom boro size.

 • Shutki Fish
  Shutki Fish
  Fish wholesale - Chandpur City (Chittagong) - November 5, 2020 500.00 TK

  shutki fish.30 kg.khub sulov mullle pawa jacce.agrohira jogajog korun.nicher thikanay.

 • Shutki Fish
  Shutki Fish
  Fish wholesale - Chittagong City (Chittagong) - November 5, 2020 4000.00 TK

  50 kg shutki Bikri hobe.khub kom mulle..agrohirra jogajog korun.

 • Rohit Fish
  Rohit Fish
  Fish wholesale - Patuakhali (Barisal) - November 5, 2020 4000.00 TK

  1 mon rohit fish.pukorer taja and fresh.khub sohoj mullle bikri hobe jara agrohi druto jogajog korun.

 • Catla fish
  Catla fish
  Fish wholesale - Dhaka City (Dhaka) - November 5, 2020 1500.00 TK

  Catla fish .1 mon.pukurer jara kinte iccuk.nicher thikanay jogajog korun.